TOESTEMMINGSFORMULIER

  Gegevens tatoeëerder en cliënt

  TATOEËERDER

  cliënt

  Tattoo zwart (Eclipse ink)Tattoo kleur (World famous ink)

  Verklaring cliënt

  Verklaring van de cliënt:

  "Ik bevestig dat ik de bovenstaande informatie en verklaringen naar eer en geweten heb gegeven en dat ze correct zijn; dat ik de leeftijd heb waarop ik zelf toestemming mag geven voor deze behandeling; dat ik momenteel niet onder de invloed verkeer van alcohol of drugs of van andere stoffen die mijn beleving, vrije wil en oordeelsvermogen kunnen beïnvloeden."

  "Ik geef toestemming dat het tatoeëren zoals beschreven wordt uitgevoerd door de met naam genoemde tatoeëerder."

  "Ik bevestig dat Tattoo Studio Friendship op geen enkele wijze aansprakelijk is voor eventuele door mij geleden schade en dat ik mij te allen tijde tot de tatoeëerder zal moeten wenden."

  "Ik heb de bijlage bij dit toestemmingsformulier in overweging genomen."

  "Ik bevestig dat de tatoeëerder dit toestemmingsformulier in dossier mag houden."

  "Ik ben mij bewust van en aanvaard de risico's en mogelijke complicaties in verband met getatoeëerd worden."

  "Tattoo Studio Friendship op geen enkele wijze aansprakelijk is voor het handelen en nalaten van de Tatoeëerder en dat de Tatoeëerder voor eigen rekening en risico als opdrachtnemer van de cliënt optreedt"

  Handtekening cliënt

  Verklaring tatoeëerder

  "Ik bevestig dat het tatoeëren onder hygiënische omstandigheden met geschikte steriele instrumenten en veilige technieken en volgens EN 17169 of overeenkomstig nationale eisen wordt uitgevoerd."

  "Voor deze behandeling dien ik geen enkele vorm van verdoving toe.”

  “Ik bevestig dat aan de cliënt een afschrift van dit ondertekende toestemmingsformulier is aangeboden en dat de cliënt het advies heeft gekregen de informatie te bewaren.”

  Handtekening tatoeëerder